Focus op God ondersteunt we verschillende zendelingen en hun projecten. Verspreid over de wereld werken zij voor diverse organisaties en/of stichtingen. Niet alle zendelingen kunnen worden genoemd, omdat een aantal van hen in ‘gesloten’ landen woont, waar zij het Evangelie niet openlijk kunnen verkondigen. Wij achten hun veiligheid hoog en waarborgen die.

Marleen Mortin, Zuid-Afrika
Marleen is uitgezonden via Operatie Mobilisatie (OM). Zij heeft hart voor kinderen en het is haar verlangen om kinderen hulp en hoop te geven. Je kunt haar belevenissen volgen op www.marleeninafrika.blogspot.com. Marleen verstuurt ook regelmatig een nieuwsbrief. Je kunt je daarop abonneren door een mailtje te sturen naar marleeninafrika@hotmail.com.

Wil je meer weten over Operatie Mobilisatie? Kijk dan op www.nl.om.org.

Giften kun je overmaken op IBAN: NL13 RABO 0114.2329.38 t.n.v. Operatie Mobilisatie te Emmeloord, o.v.v. Marleen Mortin. Deze giften zijn aftrekbaar bij de belasting.