Eigenaarschap over de stad

Waar is God nu mee bezig? Ga niet voorbij aan het grote plaatje dat God heeft.
Er is een grote beweging van God gaande wereldwijd. Je bent deel van een veel groter geheel.
Nehemia herbouwt de stad door ieder eigenaarschap te geven over het deel van de stad waar hij/zij woont.
Neem jij eigenaarschap over jou deel?