Missie
Alle mensen ervaren Jezus.

Visie
Het vestigen van het werk/bediening van de Heilige Geest in de regio Altena+.

Wie zijn we?
De gemeente Focus op God is een jonge christelijke gemeente. De betrokkenen wonen in de regio die de grenzen van Altena net overschrijdt (Altena+). Als wij samenkomen dan verwachten wij een sterke aanwezigheid van God zelf. Deze bovennatuurlijke aanwezigheid geeft bloei in mensenlevens en is de sleutel in herstel dat veel mensen, bewust of onbewust, nodig hebben.

Wij willen een levende en actieve kerk zijn. Een familie van gelovigen waardoorheen mensen, zowel binnen als buiten onze samenkomsten, Jezus ervaren. Een kerk naar Gods hart waar mensen naar elkaar omzien. Jezus Christus is daarbij ons grote voorbeeld. Onze gemeente is geen ‘traditionele’ kerk. Hiermee bedoelen we dat we wél hechten aan de Bijbelse boodschap, maar minder aan kerkelijke tradities die in de loop der eeuwen zijn ontstaan.

Als lokale gemeente zijn wij onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.

Wat geloven we?
Wij geloven in God als de Vader, die zowel de hemel als de aarde gemaakt heeft. Hij is goed en zonder uitzondering wil Hij zijn goedheid uitdelen.

Wij geloven in Jezus Christus, die door God gezonden is, als de afdruk van wie God werkelijk is. Hij is de unieke uitdrukking van de glorieuze, almachtige stralende God. Hij is gekomen zodat mensen leven zouden hebben in een overvloedige mate. De naam van Jezus is hoger dan enig andere naam. Hij is bereikbaar.

Wij geloven in de Heilige Geest. Hij gaf Jezus de kracht om Zijn bovennatuurlijke wonderen en tekenen te kunnen doen. Hij heeft Jezus uit de dood laten opstaan. Dezelfde Heilige Geest wil graag vandaag de dag Zijn intrek nemen bij mensen en met hen samenwerken, zodat het Koninkrijk van God steeds verder uitgebreid wordt op aarde. Hij is beschikbaar.

Wat vinden we belangrijk?
Alles wat nodig is voor ons leven op aarde is beschikbaar gesteld in Jezus Christus. Dat is de genade van God. We gaan graag in op de oproep van God om dat in geloof te aanvaarden en om daarnaar te leven.

We zien er naar uit dat een ieder de bovennatuurlijke aanraking van Jezus zal ervaren. Dat kunnen we niet forceren. We kunnen wel de omstandigheden hiervoor creëren. Zoals een klimaat een omgeving is waar bepaalde planten en dieren gedijen, zo zal het Koninkrijk van God gedijen in een cultuur waar de hemel de standaard is. Zo wil Focus op God steeds meer worden:

 1. Een gemeente vol van gezondheid
  We verlangen dat mensen tot volledige gezondheid komen. Dit betreft niet alleen fysieke gezondheid, maar ook gezondheid op relationeel, emotioneel en financieel vlak.
 2. Een aanbiddende gemeente
  We verlangen naar een voortdurende toename van de manifeste, merkbare aanwezigheid van God.
  We zijn een plaats waar God in alle vrijheid wordt geëerd met (spontane) lofprijzing en aanbidding.
 3. Een gemeente vol van Gods liefde
  We gaan met elkaar om als één familie. We zijn vol geloof, hoop, liefde, genade en goedheid voor zowel elkaar als voor de mensen om ons heen die niet tot de gemeente behoren.
 4. Een opbouwende gemeente
  Gods waarheid wordt in heldere bewoordingen en met autoriteit en met betoon van Gods kracht verkondigd. We rusten mensen toe voor hun bediening in de gemeente en in de wereld.
 5. Een invloedrijke gemeente
  Als discipelen van Jezus Christus hebben we de opdracht, in navolging van Jezus, invloed uit te oefenen in de wereld. Dat doen we door het goede nieuws van Gods Koninkrijk in woord en daad te brengen op de plaats waar God ons roept, of dat nu op school, op de werkvloer of op het sportveld is.