Het leukste uur in de week van ieder kind

Ons kinderwerk heet Focus op God Kids. Missie Focus op God Kids: alle kinderen ervaren Jezus. Visie Focus op God Kids (n.a.v. Mattheüs 28:19-20): de kinderen toegewijde discipelen van Jezus maken zodat Jezus en Zijn koninkrijk zichtbaar wordt door hen heen.

Jonge discipelen van Jezus
De kinderen nemen in onze gemeente een belangrijke plaats in. Wekelijks is er tijdens de
zondagochtend samenkomst een speciale dienst voor de kinderen. Tijdens de samenkomst wordt op de beamer aangegeven wanneer de kinderen van groep 1-6 naar hun eigen samenkomst kunnen gaan. Dit is normaal gesproken rond 10:30 uur. Ook is er regelmatig een dienst voor tieners vanaf groep 7 tm 16 jaar. Deze diensten staan aangegeven in de agenda op de site.

We hebben een team van fantastische kinderwerkers die vol zijn van de liefde van God. Ons kinderwerk is erop gericht om kinderen te helpen een keuze voor God te maken en om hen de weg te wijzen hoe zij toegewijde volgelingen van Jezus kunnen worden. We discipelen hen en leren hen daarbij om Zijn aanwezigheid en de leiding van de Heilige Geest te ervaren in hun leven.

Groepen
Focus op God Kids bestaat uit de volgende groepen:

Focus op God Kids 0 tm3 jaar
In deze crechegroep worden de jongste kinderen opgevangen. Rond 10.30 zal op de beamer komen te staan dat u uw kind naar de crèche kunt brengen.

Focus op God Kids groep 1-6
Kinderen die in groep 1 tm 6 zitten kunnen in het eerste gedeelte van samenkomst aanwezig zijn. Tijdens de samenkomst wordt medegedeeld op de beamer wanneer zij naar deze groep kunnen gaan.