Het leukste uur in de week van ieder kind

Ons kinderwerk heet Focus op God Kids. Missie Focus op God Kids: alle kinderen ervaren Jezus. Visie Focus op God Kids (n.a.v. Mattheüs 28:19-20): de kinderen toegewijde discipelen van Jezus maken zodat Jezus en Zijn koninkrijk zichtbaar wordt door hen heen.

Jonge discipelen van Jezus
De kinderen nemen in onze gemeente een belangrijke plaats in. Wekelijks is er tijdens de
zondagochtend samenkomst een speciale dienst voor de kinderen. Tijdens de samenkomst wordt op de beamer aangegeven wanneer de kinderen van groep 1-8 naar hun eigen samenkomst kunnen gaan. Dit is normaal gesproken rond 10:30 uur.

We hebben een team van fantastische kinderwerkers die vol zijn van de liefde van God. Ons kinderwerk is erop gericht om kinderen te helpen een keuze voor God te maken en om hen de weg te wijzen hoe zij toegewijde volgelingen van Jezus kunnen worden. We discipelen hen en leren hen daarbij om Zijn aanwezigheid en de leiding van de Heilige Geest te ervaren in hun leven.

Groepen
Focus op God Kids bestaat uit de volgende groepen:

Focus op God Kids 0-3 jaar
In deze crechegroep worden de jongste kinderen opgevangen. Het is vanaf 9:55 uur mogelijk om uw baby / peuter tot 3 jaar te brengen. U kunt er ook voor kiezen om uw kind om 10:30 uur naar de creche te brengen.

Focus op God Kids groep 1-2
Kinderen die in groep 1 of 2 zitten kunnen in het eerste gedeelte van samenkomst aanwezig zijn. Tijdens de samenkomst wordt medegedeeld wanneer zij naar deze groep kunnen gaan.

Focus op God Kids groep 3-5
Dit is de groep waar de kinderen van groep 3, 4 en 5 van de basisschool hun eigen samenkomst
hebben. Tijdens de samenkomst wordt medegedeeld wanneer zij naar deze groep kunnen gaan.

Focus op God Kids groep 6-8
Op zondagochtend hebben de kinderen van groep 6 t/m groep 8 van de basisschool om de week hun eigen samenkomst. In de agenda kun je zien wanneer er kinderdienst is voor deze groep kinderen.