Start als huisgemeente
Los van elkaar hebben diverse mensen sinds 2006, in diverse profetieën, Jan en Willemien Dalm het woord gegeven dat zij een gemeente zouden leiden. In september 2009 is dit door een heel concrete profetie naar hen toegekomen zodat Focus op God als gemeente op 16 oktober 2009 de eerste samenkomst had, in het huis van de in Almkerk woonachtige Jan en Willemien.

Groei
In maart 2012 paste dit niet meer aan huis. Sindsdien vonden de zondagochtend samenkomsten plaats in ’t Verlaat in Almkerk. Sinds januari 2019 vinden de samenkomsten plaats in ´t Wapen van Emmickhoven.

Wij richten ons op God en wat Hij in en door ons heen wil doen. Keer op keer getuigen mensen dat ze een aanwezigheid van God ervaren zoals ze dat niet eerder hebben ervaren.