Connect-groepen.

Als gemeente vinden we het belangrijk om met elkaar familie te zijn. Christen zijn doe je samen. Met onze wedergeboorte werd niet alleen onze relatie met God hersteld maar werden we deel van het lichaam van Christus, het huisgezin van God. We lezen in de Bijbel dat we samen opgroeien naar de mate waarin we ons aan elkaar verbinden en ieder zijn plek inneemt ten opzichte van elkaar. Omdat we niets willen missen van wat God voor ons beschikbaar heeft, willen we ons leven met elkaar delen zoals Jezus het bedoelde.

Vanaf begin 2018 beleven we gemeente-zijn op een nieuwe manier. Elke twee weken komen we op woensdagavond bij elkaar in kleine connectgroepen. In de connectgroepen hebben we zorg voor elkaar, ontmoeten we elkaar, vieren we het verbond, bidden we met en voor elkaar, stappen we uit in de gaven van de Geest, bestuderen we samen Gods Woord, eten we met elkaar, hebben we het heel gezellig en doen we nog veel meer dingen die passen bij het samen familie zijn. Elke connectgroep wordt geleid door een echtpaar. Als je graag deel wilt uitmaken van een connectgroep ben je van harte welkom op één van de onderstaande adressen. De actuele datums zijn terug te vinden op de website onder ‘agenda’.

Connect Almkerk

Leiders:  Machiel en Ina Verschoor
Adres:  Provincialeweg Noord 18, Almkerk
Info:  inaenmachiel@hotmail.com
Tijdstip:  19.45 – 21.45 uur

Connect Emmickhoven

Leiders:  Gilian en Rachel Wortel
Adres:  Brugdam 5a, Almkerk
Info:  r.van.oosterwijck@hotmail.com
Tijdstip:  19:45-21:45 uur.