Wat we doen
We hebben onze verantwoording genomen om te werken met hetgeen we hebben ontvangen, namelijk het Evangelie van Jezus Christus. God heeft ons hiermee hoop, kracht en leven gegeven. Dat is niet alleen voor ons zelf, maar ook voor anderen.

We organiseren verschillende samenkomsten en activiteiten. We leggen ze hieronder kort uit. In de agenda kun je zien wanneer en waar de genoemde activiteiten worden gehouden. Je bent van harte welkom om hier aan deel te nemen!

Zondagochtend samenkomsten
Iedere zondagochtend houden we om 10:00 uur een laagdrempelige, levendige samenkomst in ’t Wapen van Emmickhoven in Almkerk. Onze enthousiaste band zorgt voor lofprijs en aanbidding. De spreker brengt een inspirerende, eigentijdse boodschap, die je kunt toepassen in je eigen leven.

Na afloop van de dienst is er ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken.

Voor kinderen zijn er tijdens de samenkomst separate kindergroepen. Voor baby’s is er opvang. Ook na afloop van de samenkomst is er een programma voor kinderen.

Je kunt preken van zondagse samenkomsten hier terugluisteren.

Life College
Elke maandagavond is er Focus op God Bible College. Dat is een onderwijsprogramma dat gericht is op groei in discipelschap. Klik hier voor meer informatie.

Tieners en Jeugd
Focus op God heeft een uitgebreid programma voor tieners en jeugd van 15 tot 30 jaar. Dat noemen we Lighthouse. De tieners en jeugd genieten op zondagochtend van de samenkomst met de gehele gemeente. Lighthouse evenementen vinden dus buiten de zondagochtendsamenkomst plaats. Kijk op de Jongeren pagina voor meer informatie voor tieners en jeugd.

Connect-groepen
Als gemeente vinden we het belangrijk om met elkaar familie te zijn. Christen zijn doe je samen. Met onze wedergeboorte werd niet alleen onze relatie met God hersteld maar werden we deel van het lichaam van Christus, het huisgezin van God. We lezen in de Bijbel dat we samen opgroeien naar de mate waarin we ons aan elkaar verbinden en ieder zijn plek inneemt ten opzichte van elkaar. Omdat we niets willen missen van wat God voor ons beschikbaar heeft, willen we ons leven met elkaar delen zoals Jezus het bedoelde.

Elke twee weken komen we op woensdagavond bij elkaar in kleine connectgroepen. In de connectgroepen hebben we zorg voor elkaar, ontmoeten we elkaar, vieren we het verbond, bidden we met en voor elkaar, stappen we uit in de gaven van de Geest, bestuderen we samen Gods Woord, eten we met elkaar, hebben we het heel gezellig en doen we nog veel meer dingen die passen bij het samen familie zijn. Elke connectgroep wordt geleid door een echtpaar. Als je graag deel wilt uitmaken van een connectgroep ben je van harte welkom op één van de onderstaande adressen. De actuele datums zijn terug te vinden op de website onder ‘agenda’.

Connect Almkerk
Leiders:  Jan en Willemien Dalm
Adres:  Provincialeweg Noord 18, Almkerk (familie Verschoor)
Info:  info@focusopgod.nl
Tijdstip:  19.45 – 21.45 uur

Connect Sleeuwijk
Leiders:  Ralph en Esther Terlouw
Adres:  Abeelhof 68, Sleeuwijk
Info:  es_wesselink@hotmail.com
Tijdstip:  19:45-21:45 uur

Connect Giessen (Kingdom Lifestyle)
Leiders:  Wouter en Barolien van Twillert
Adres:  Burgstraat 22, Giessen
Info:   w.vantwillert@kingdomlifestyle.nl
Tijdstip:  18:00-20:00 uur. (incl. eten)

Connect Waalwijk
Leiders:  Gilian en Rachel Wortel
Adres:  Westeinde 57, Waalwijk (familie Van Veen)
Info:  r.van.oosterwijck@hotmail.com
Tijdstip:  19:45-21:45 uur.

Vrouwenochtend
Iedere laatste woensdagochtend van de maand is er een vrouwenochtend.
De plaats en de het tijdstip worden van tevoren aangekondigd.