Wat we doen
We hebben onze verantwoording genomen om te werken met hetgeen we hebben ontvangen, namelijk het Evangelie van Jezus Christus. God heeft ons hiermee hoop, kracht en leven gegeven. Dat is niet alleen voor ons zelf, maar ook voor anderen.

We organiseren verschillende samenkomsten en activiteiten. We leggen ze hieronder kort uit. In de agenda kun je zien wanneer en waar de genoemde activiteiten worden gehouden. Je bent van harte welkom om hier aan deel te nemen!

Zondagochtend samenkomsten
Iedere zondagochtend houden we om 10.30 uur een laagdrempelige bijeenkomst in ’t Wapen van Emmickhoven in Almkerk. Voor de invulling van deze bijeenkomsten richten we ons qua stijl en aanpak op hoe Jezus het deed: Niet vanaf een podium, maar dicht bij mensen, familiair en altijd ruimte voor God makend. Zijn authenticiteit en heiligheid, maakten Hem geliefd bij mensen die God nog niet kenden, en maakten Hem gehaat onder de religieuzen die graag vast hielden aan de (lege en) vertrouwde vormen. De spreker brengt een inspirerende, eigentijdse boodschap, die relevant is voor de tijd waarin we leven.

Na afloop van de dienst is er ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken.

Voor kinderen tot en met groep 6 zijn er tijdens de samenkomst separate kindergroepen. Voor baby’s is er opvang. Ook is er regelmatig een dienst voor tieners vanaf groep 7 tot en met 16 jaar. Deze diensten staan meestal aangegeven in de agenda op de site.

Je kunt preken van zondagse samenkomsten hier terugluisteren.

Tieners en Jeugd
Focus op God heeft een uitgebreid programma voor tieners en jeugd van 12 tot 30 jaar. Dat noemen we Lighthouse. De tieners en jeugd genieten op zondagochtend van de samenkomst met de gehele gemeente. Lighthouse evenementen vinden dus buiten de zondagochtendsamenkomst plaats. Kijk op de Jongerenpagina voor meer informatie voor tieners en jeugd.

Vrouwenochtend
Regelmatig is er een vrouwenochtend. De plaats en de het tijdstip worden van tevoren aangekondigd.

Powermama’s
Een inspirerend opbouwend dagdeel voor moeders met jonge kinderen waarin we met elkaar delen over geloof, moederschap en het leven. Eén keer in de maand komen we bij elkaar en zijn de jongste kinderen erbij, we praten hier door over het onderwerp dat we op de avond hebben besproken. Kijk voor de datums in de agenda op de website.

Algemeen
In de Staat van uitgeoefende activiteiten kun je lezen hoe 2020 er uit zag .