Wat we doen
We hebben onze verantwoording genomen om te werken met hetgeen we hebben ontvangen, namelijk het Evangelie van Jezus Christus. God heeft ons hiermee hoop, kracht en leven gegeven. Dat is niet alleen voor ons zelf, maar ook voor anderen.

We organiseren verschillende samenkomsten en activiteiten. We leggen ze hieronder kort uit. In de agenda kun je zien wanneer en waar de genoemde activiteiten worden gehouden. Je bent van harte welkom om hier aan deel te nemen!

Zondagochtend samenkomsten
Iedere zondagochtend houden we om 10:00 uur een laagdrempelige, levendige samenkomst in ’t Wapen van Emmickhoven in Almkerk. Onze enthousiaste band zorgt voor lofprijs en aanbidding. De spreker brengt een inspirerende, eigentijdse boodschap, die je kunt toepassen in je eigen leven.

Na afloop van de dienst is er ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken.

Voor kinderen tm groep 6 zijn er tijdens de samenkomst separate kindergroepen. Voor baby’s is er opvang. Ook is er regelmatig een dienst voor tieners vanaf groep 7 tm 16 jaar. Deze diensten staan aangegeven in de agenda op de site.

Je kunt preken van zondagse samenkomsten hier terugluisteren.

Onderwijs
Regelmatig hebben we op een doordeweekse avond bijeenkomsten waar onderwijs en vraag en aanbod centraal staan. De datums worden in de agenda op de website gecommuniceerd.

Tieners en Jeugd
Focus op God heeft een uitgebreid programma voor tieners en jeugd van 12 tot 30 jaar. Dat noemen we Lighthouse. De tieners en jeugd genieten op zondagochtend van de samenkomst met de gehele gemeente. Lighthouse evenementen vinden dus buiten de zondagochtendsamenkomst plaats. Kijk op de Jongeren pagina voor meer informatie voor tieners en jeugd.

Regelmatis hebben we op een doordeweekse avond bijeenkomsten waar onderwijs en vraag en aanbod centraal staan. De datums worden in de agenda op de website gecommuniceerd.

Connect-groepen
Als gemeente vinden we het belangrijk om met elkaar familie te zijn. Christen zijn doe je samen. Met onze wedergeboorte werd niet alleen onze relatie met God hersteld maar werden we deel van het lichaam van Christus, het huisgezin van God. We lezen in de Bijbel dat we samen opgroeien naar de mate waarin we ons aan elkaar verbinden en ieder zijn plek inneemt ten opzichte van elkaar. Omdat we niets willen missen van wat God voor ons beschikbaar heeft, willen we ons leven met elkaar delen zoals Jezus het bedoelde.

Elke twee weken komen we op woensdagavond bij elkaar in kleine connectgroepen. In de connectgroepen hebben we zorg voor elkaar, ontmoeten we elkaar, vieren we het verbond, bidden we met en voor elkaar, stappen we uit in de gaven van de Geest, bestuderen we samen Gods Woord, eten we met elkaar, hebben we het heel gezellig en doen we nog veel meer dingen die passen bij het samen familie zijn. Elke connectgroep wordt geleid door een echtpaar. Als je graag deel wilt uitmaken van een connectgroep ben je van harte welkom op één van de onderstaande adressen. De actuele datums zijn terug te vinden op de website onder ‘agenda’.

Connect Almkerk
Leiders:  Machiel en Ina Verschoor
Adres:  Provincialeweg Noord 18, Almkerk
Info:  inaenmachiel@hotmail.com
Tijdstip:  19.45 – 21.45 uur

Connect Emmickhoven
Leiders:  Gillian en Rachel Wortel
Adres:  Brugdam 5a, Almkerk
Info:  r.van.oosterwijck@hotmail.com
Tijdstip:  19:45-21:45 uur

Vrouwenochtend
Regelmatig is er een vrouwenochtend.De plaats en de het tijdstip worden van tevoren aangekondigd.

Powermama’s
Een inspirerende opbouwende avond voor moeders met jonge kinderen waarin we met elkaar delen over geloof, moederschap en het leven. 1x in de maand komen we een avond bij elkaar. 1x in de maand komen we bij elkaar en zijn de jongste kinderen erbij, we praten hier door over het onderwerp dat we op de avond hebben besproken. Kijk voor de datums in de agenda op de website.