Wij hebben het verlangen dat steeds meer mensen in onze omgeving Jezus Christus zullen ervaren door ons heen. Heb jij datzelfde verlangen? Focus op God Life College rust je toe met een stevig fundament zodat dit meer en meer een realiteit zal worden in je leven. Dit doen we door je te helpen groeien in kennis, kracht en karakter!

Deze toerusting vindt plaats door interactieve lessen met onderwijs, bediening, praktijkopdrachten, etc. Focus op God Life College creëert een veilige omgeving om toegerust te worden en uit te stappen. Tijdens dit jaar zal het Koninkrijk van God meer en meer een realiteit worden in je leven en zal je leren hoe dit een realiteit kan worden in de levens van mensen om je heen.

Data en locatie
Focus op God Life College is een eenjarige parttime Bijbelschool. De lessen worden iedere maandagavond van 19:45 tot 22:00 uur gegeven, op Provincialeweg Noord 62, 4286 EC, Almkerk. Life College start op 9 januari 2017. In het programma zitten ook twee weekenden met les op vrijdagavond en zaterdag overdag. Daarnaast zijn er nog twee studiedagen op een zaterdag. Op deze zaterdagen wordt een module, of een gedeelte daarvan behandeld. In de (school)vakanties zijn er geen lessen.

Het is niet mogelijk om losse modules te volgen. Wel is het mogelijk om later in te stromen en dan het gehele programma te volgen. Alle jaarstudenten van Focus op God Life College krijgen aan het eind van het leerjaar een certificaat van deelname.

Modules en lessen
Focus op God Life College totaal bevat in totaal 48 lessen, verdeeld over negen modules. De negen modules worden in de onderstaande volgorde behandeld:

 1. Fundament van het Koninkrijk
 2. Koninklijk leven
 3. Wandelen in je roeping
 4. Karaktervorming
 5. Goddelijke relaties
 6. De geestelijke wereld
 7. In vrijheid leven
 8. Impact hebben
 9. Anderen leiden

Binnen de modules worden waardevolle, enthousiasmerende en uitdagende lessen gegeven over onderwerpen als Koninkrijksdenken, Gods stem verstaan, bevrijding, genezing, geestelijke
oorlogsvoering en de testen in het leven van een christen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de modules.

1. Fundament van het Koninkrijk
Het traject begint met een basismodule. Deze module creëert een essentieel fundament voor de rest van de Bijbelschool. Een fundament bepaald hoe zwaar de rest van het bouwwerk kan zijn. Daarom is dit een belangrijke module. Hierbij wordt de basis van het Evangelie uiteengezet, de essentie van gemeente zijn behandeld en worden de eerste stappen naar discipelschap doorgenomen.

2. Koninklijk leven
De Bijbelschool draait om het hoofdthema: ‘Het Koninkrijk van God’. Daarom begint de eerste
module met ‘Koninklijk leven’. Hét hoofdthema van Jezus’ onderwijs was Gods Koninkrijk. Hij bad dat het Koninkrijk zou komen, en zei dat het Koninkrijk van God hier op aarde onder ons is (Lukas 17:21). Deze module leert wat het Koninkrijk van God precies is, hoe je erin leeft en hoe het functioneert, kortom de kern van het Koninkrijksleven. De principes die je aangereikt zullen worden, zullen ervoor zorgen dat je bewust(er) kunt functioneren binnen Gods Koninkrijk.

3. Wandelen in je roeping
Je leert wat Gods grote plan is en wat Hij bekend heeft gemaakt over wat onze rol daarin is. Deze module helpt je om te wandelen in je levensdoel, je roeping. Datgene waar God jou voor gemaakt heeft. Het behandelt de houding die je nodig hebt om je roeping te bereiken. Ook de gaven van de Geest komen in deze context aan bod. Deze module zal een hoop praktische richtlijnen geven die jou helpen om volledig in je roeping te functioneren.

4. Karaktervorming
De kern van discipelschap is dat we steeds meer gaan lijken op Jezus, onze Meester. Karaktervorming is daarbij onmisbaar. Deze module bevat onderwijs over geestelijke groei, geestelijke disciplines, de testen die we in ons christenleven tegenkomen en emotionele groei. Al het onderwijs zal er aan bijdragen dat je steeds meer gaat lijken op Jezus.

5. Goddelijke relaties
God is een God van relaties. Hij maakte de mens om relatie te hebben met Hem en met andere
mensen. In deze module worden gezonde en goddelijke relaties behandeld. Dit bevat zowel je
geestelijke als natuurlijke leven.

6. De geestelijke wereld
De geestelijke wereld is een wereld die je meestal niet ziet, maar die wel heel reëel is. Deze module bevat onderwijs over de geestelijke wereld, geestelijke oorlogsvoering, demonie en bevrijding. Dit zijn essentiële onderwerpen in het christenleven. Het onderwijs hierover zal je helpen om bewust te worden van de geestelijke wereld, maar ook om invloed in de geestelijke wereld uit te oefenen.

7. In vrijheid leven
Vrij zijn van zonde, angst, ziekte, armoede, emotionele pijn, en verkeerde gedachtepatronen. Dat klinkt als de ideale wereld. Dit is dan ook wat God voor ons bestemd heeft als wij leven binnen Zijn Koninkrijk, volgens Zijn principes. Deze module leert je om in volledige vrijheid te leven, optimaal te ontvangen wat God voor je heeft en om anderen daarin te laten delen.

8. Impact hebben
Deze module behandelt hoe we impact kunnen hebben op onze omgeving en hoe we effectieve
getuigen van Jezus Christus kunnen zijn. Door dit onderwijs kunnen de opdracht vervullen die Jezus ons gaf, om van Hem te getuigen.

9. Anderen leiden
Bij effectief discipelschap is iedereen actief om andere mensen te helpen, te leiden en tot bloei te laten komen. Binnen deze module leer je hoe dat op een Bijbelse plaatsvindt.
De lessen op Focus op God Life College worden gegeven door 10 verschillende docenten. Op deze manier wordt je vanuit een brede invalshoek onderwezen en getraind. De onderstaande docenten geven onderwijs op Life College:

 1. Daniël Renger (voorganger EC Europoort)
 2. Jan Dalm (voorganger Focus op God Almkerk)
 3. Jan Pool (voorganger Shelter Haarlem)
 4. Henri Hupscher (Oprichter Gospel Impact)
 5. Tom de Wal (Oprichter Frontrunners Ministries)
 6. Wim Kok (Leider Bijbelschool C7)
 7. Wouter van Twillert (Algemeen Directeur SoZorg)
 8. en anderen

Kosten
Het lesgeld bedraagt € 35,00 per maand gedurende negen maanden. Dit is inclusief studiematerialen (digitaal) en consumpties. Bovendien zijn de opnames van de lessen verkrijgbaar op een USB-stick. Bij echtparen geldt dat de tweede persoon € 5,00 korting per maand ontvangt. Betaling kan vooruit of middels automatische incasso.

Aanmelden
Je kunt jezelf aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen, of door je na afloop van één van de samenkomsten van Focus op God op zondagochtend te melden bij de infostand. Als je vragen hebt over Focus op God Life College, dan kun je contact met ons opnemen via lifecollege@focusopgod.nl.